Езда в манеж

Езда на пони в  манеж

Ездата на пони в манеж е подходяща за най-малките ни посетители, които правят своите първи стъпки в конния спорт. Ездата протича спокойно и под формата на игра, а децата стават истински приятели с малките понита.

Езда на кон в манеж

Урокът за начинаещи за езда в манеж включва:

  • усвояване на свободен стоеж, координиране
  • свободен ход
  • тръс

Нужни са ви от 20 до 40 часа, за да усвоите основните движения и да започнете да практикувате и без инструктор.